Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: SandPlay Therapy – Θεωρητικές Προσεγγίσεις & Ψυχοθερεπευτική Πράξη

380,00

To Psychopedia Κέντρο Εκπαίδευσης και Ψυχοθεραπείας σας προσκαλεί στο ΝΕΟ Πιστοποιημένο Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα: Η θεραπεία με τη χρήση αμμοδοχείου Sandplay Therapy: Θεωρητικές προσεγγίσεις και ψυχοθεραπευτική πράξη.

Πιστοποιημένο Σεμινάριο κατά το πρότυπο QTL της ACTA – Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το σεμινάριο είναι βασισμένο σε επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα των τελευταίων ετών. Έχει πρακτικό χαρακτήρα, αναλυτικό εκπαιδευτικό υλικό και ο εισηγητής είναι επαρκώς καταρτισμένος στην αντίστοιχη θεματολογία.

Έναρξη: Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024 (Διάρκεια 3 μήνες).

Τόπος Διεξαγωγής: Χώρος Psychopedia.gr, Γεωργίου Βούρη 6 (κοντά στο μετρό, στάση Πανόρμου) Αμπελόκηποι – Αθήνα, 2ος όροφος.

Δίδεται πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για κάθε συνάντηση του σεμιναρίου.

Δίδεται Πιστοποιητικό παρακολούθησης κατά το πρότυπο QTL της ACTA – Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Απευθύνεται: Σε Ψυχολόγους, Ειδικούς Ψυχικής Υγείας, Νηπιαγωγούς, Εκπαιδευτικούς, Παιδαγωγούς, Ειδικούς θεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Κοινωνικούς Λειτουργούς,  και στο ευρύτερο ενδιαφερόμενο κοινό.

Το Πιστοποιημένο πρόγραμμα  διεξάγεται από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Ψυχοθεραπείας Psychopedia που είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτικός φορέας κατά το πρότυπο QTL της ACTA – Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

Η θεραπεία με τη χρήση αμμοδοχείου (Sandplay Therapy) αποτελεί μια αναγνωρισμένη μη λεκτική ψυχοθεραπευτική μέθοδο στην ανάπτυξη και διάδοση της οποίας η ελβετίδα Dora Kalff υπήρξε πρωτοπόρος. Η θεραπεία με τη χρήση αμμοδοχείου βασίζεται στις ψυχοθεραπευτικές θεωρίες του Carl Jung. Κατ’αυτόν, η ψυχή έχει την τάση για αυτοπραγμάτωση η οποία ενεργοποιείται μέσα από τις κατάλληλες ψυχοθεραπευτικές συνθήκες. Η τεχνική της προσέγγισης αυτής συνίσταται στην ενθάρρυνση του ατόμου να δώσει μορφή στις εμπειρίες, τα συναισθήματα,  τις επιθυμίες, τις σκέψεις μέσα από το παιχνίδι με την ίδια την άμμο ή/και τις φιγούρες πάνω σε αυτή. Η δημιουργία μιας σειράς τρισδιάστατων σκηνών ή εικόνων μέσα στο αμμοδοχείο διευκολύνει  όχι μόνο τη θεραπευτική διεργασία, αλλά και το μεγάλωμα και την μεταμόρφωση της ψυχής : μέσω των συμβόλων και των φιγούρων που θα επιλεγούν και θα τοποθετηθούν μέσα στο αμμοδοχείο, ασυνείδητες συγκρούσεις και ανησυχίες έρχονται στην επιφάνεια και επεξεργάζονται. Ο ανθρώπινος ψυχισμός επιτυγχάνει έναν πιο υγιή επαναπροσδιορισμό και την δημιουργία κλίματος μεγαλύτερης ασφάλειας και εσωτερικής αρμονίας.

Η θεραπεία με τη χρήση αμμοδοχείου απευθύνεται τόσο σε παιδιά και εφήβους, όσο και σε ενήλικες. Στόχος είναι μέσω της ενθάρρυνσης της μη λεκτικής έκφρασης, να διερευνηθούν προσωπικά γεγονότα και ερωτήματα που απασχολούν το άτομο, να εκδραματιστούν για να κατανοηθούν καλύτερα και να βοηθήσουν το άτομο να νιώσει ότι αποκτά τον έλεγχο πάνω σε θέματα που το αφορούν. Επίσης δίνεται η ευκαιρία στο άτομο να αλλάξει το βίωμά του – παίζοντάς το – και να δράσει επανορθωτικά πάνω σε αυτό, καθώς και να βρει καταλληλότερες λύσεις για τα προβλήματα του.

Η θεραπεία με τη χρήση αμμοδοχείου αποτελεί ένα πλαίσιο ελεύθερης έκφρασης που δεν απαιτεί καμιά ιδιαίτερη δεξιότητα. Για αυτό και είναι ιδιαίτερα αγαπητή σε αυτούς που νιώθουν ότι έχουν περιορισμένες καλλιτεχνικές ικανότητες ή μπορεί να διστάζουν μπροστά στην πρόκληση της άδειας σελίδας, εάν τους ζητηθεί να ζωγραφίσουν ή της δημιουργίας από το τίποτα για την περίπτωση του πηλού, της πλαστελίνης ή των κατασκευών.

Στόχος του παρόντος εκπαιδευτικού σεμιναρίου: Να παρουσιάσουμε στους συμμετέχοντες  τον τρόπο αξιοποίησης της με την άμμο ως ένα ενδεχόμενο μέσο διερεύνησης και αξιολόγησης της ανθρώπινου ψυχισμού και στη συνέχεια ως ένα εργαλείο ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει τη θεωρητική παρουσίαση, μελέτη περιπτώσεων και τη βιωματική προσέγγιση.

Ενότητες που περιλαμβάνει το Σεμινάριο:

1η Ενότητα

 • Τι είναι η Θεραπεία με τη χρήση αμμοδοχείου (Sandplay Therapy).
 • Πώς «δουλεύει» η Sandplay Therapy (Ρόλος θεραπευτή, Υλικά, Δομή συνεδρίας).

2η Ενότητα

 • Α. Θεωρίες και σχολές που στηρίζουν τόσο την θεωρητική, όσο και την θεραπευτική πράξη στη Sandplay Therapy
 • Β. Η συμβολική διαδικασία στη Sandplay Therapy
 • Γ. Ηθική δεοντολογία

3η Ενότητα

Προσέγγιση της θεραπείας με τη χρήση δίσκου με άμμο με φιγούρες :Συμβολισμός και ερμηνεία επιλογής τους.

4η Ενότητα

 • Α. Κατευθυντική Sandplay Therapy
 • Β. Κλινικές Εφαρμογές: Δουλεύοντας Α) με παιδιά,  Β) με εφήβους στη Sandplay Therapy.
 • Γ. Ευρήματα για την  αποτελεσματικότητά της Sandplay Therapy.
 • Δ. Ενδεχόμενα προβλήματα/ δυσκολίες κατά την θεραπευτική παρέμβαση.

5η Ενότητα

Κλινικές Εφαρμογές:

 • A. Δουλεύοντας με ενήλικες στη Sandplay Therapy
 • B. Δουλεύοντας με το ζευγάρι στη Sandplay Therapy
 • Γ. Δουλεύοντας με την οικογένεια στη  Sandplay Therapy
 • Δ. Δουλεύοντας με την ομάδα στη Sandplay Therapy

6η Ενότητα

Βιωματικό κομμάτι:

 • Παρουσίαση μελέτης περιπτώσεων από τους συμμετέχοντες.
 • Κλείσιμο. Απολογισμός. Εντυπώσεις.

Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται:

 • Να καταρτιστούν γύρω από τις βασικές θεωρητικές αρχές της Sandplay Therapy.
 • Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις γύρω από τις τεχνικές και τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις της.
 • Να ζήσουν πρώτοι αυτοί την εμπειρία της προσωπικής αναζήτησης μέσω της επαφής με το δίσκου της άμμου.

 

AΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ:

Ημέρες Παρακολούθησης:

1η ενότητα Σάββατο 24/2/2024, ώρες: 16.00-20.00
2η ενότητα Κυριακή 25/2/2024, ώρες: 10.00-14.00
3η ενότητα Σάββατο 30/3/2024, ώρες: 16.00-20.00
4η ενότητα Κυριακή 31/3/2024, ώρες: 10.00-14.00
5η ενότητα Σάββατο 20/4/2024, ώρες: 16.00-20.00
6η ενότητα Κυριακή 21/4/2024, ώρες: 10.00-14.00

 

Σύνολο ωρών παρακολούθησης: 28 ώρες (συμπεριλαμβάνεται η παρακολούθηση εκπαιδευτικών βίντεο, επιστημονικών άρθρων και η συγγραφή εργασίας).

Εισηγήτρια:  Μαριμπέλλα Βογοπούλου, Κλινικός Ψυχολόγος (Université Paris 8, Γαλλία) – Παιγνιοθεραπεύτρια (Play Therapy International).

Κόστος Συμμετοχής: 380 ευρώ/ 340 ευρώ για φοιτητές και ανέργους – Δυνατότητα 3 δόσεων.

(Απαραίτητη η προσκόμιση των δικαιολογητικών φοίτησης και ανεργίας).

Δυνατότητα έκπτωσης -10% λόγω έγκαιρης δήλωσης συμμετοχής έως 5/2/2024 (εφάπαξ καταβολή του ποσού).

Δεν επιστρέφονται Χρήματα, δυνατότητα αντικατάστασης με άλλα σεμινάρια

Έγκαιρη δήλωση συμμετοχής – Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Δίδεται ηλεκτρονικό υλικό για κάθε συνάντηση του προγράμματος.

Για την παραλαβή του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση εργασίας.

Για την κατοχύρωση της θέσης σας μπορείτε κάνετε την πληρωμή σε όποιον από τους παρακάτω λογαριασμούς σας εξυπηρετεί (ως αιτιολογία κατάθεσης συμπληρώνετε απλά το επώνυμο σας, η πληρωμή με κάρτα δεν διατίθεται για το συγκεκριμένο σεμινάριο):

Τράπεζα Πειραιώς:

5091093829771
ΙΒΑΝ: GR40 0172 0910 0050 9109 3829 771
Δικαιούχος: Σταυρούλα Γεωργακοπούλου

Τράπεζα Alpha Bank:

142002002013444
ΙΒΑΝ: GR2201401420142002002013444
Δικαιούχος: Σταυρούλα Γεωργακοπούλου

Τράπεζα Εθνική:

132/002980-76
ΙΒΑΝ: GR4101101320000013200298076
Δικαιούχος: Σταυρούλα Γεωργακοπούλου

Τράπεζα Eurobank:

0026-0099-37-0200741882
IBAN: GR8602600990000370200741882
Δικαιούχος: Γεωργακοπούλου Κωνσταντίνος-Σταυρούλα

Παρακαλούμε ενημερώστε μας για την κατάθεση σας καθώς και για το σε ποια Τράπεζα έγινε ώστε να δηλώσουμε το όνομα σας με ένα μήνυμα στο info@psychopedia.gr ή με ένα τηλ. στο 210-6983155.

Μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα που βλέπετε για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας. Αν χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το πρόγραμμα ή τη συμμετοχή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε στα στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω:

email: info@psychopedia.gr

τηλ. 210-6983155, 6934650265, 6932564251

 

Βιογραφικό Μαριμπέλλας Βογοπούλου

Η Μαριμπέλλα Βογοπούλου είναι κλινικός ψυχολόγος, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την Περιφέρεια Αττικής. Είναι πτυχιούχος Ψυχολογίας (Université Paris-8, Γαλλία), με μεταπτυχιακά στη Κλινική Ψυχολογία και τις Ψυχοθεραπείες (Université Paris-8, Γαλλία), την Αναπτυξιακή Ψυχολογία (Université Paris-8, Γαλλία) και την Διδακτική (Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Ελλάδα).

Είναι πιστοποιημένη παιγνιοθεραπεύτρια (Play Therapy International) και Practitioner στη LEGO®- Based Therapy (Bricks for Autism UK). Έχει πραγματοποιήσει μετεκπαίδευση στη Συστημική Ψυχοθεραπεία στο Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου και σπουδές στη Συμβουλευτική (Benefit Career Studies). Επίσης είναι εκπαιδευτικός, πτυχιούχος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), καθώς και πιστοποιημένη μεταφράστρια (Université de Strasbourg, Γαλλία).

Έχει πολυετή εμπειρία τόσο σε κλινικό πλαίσιο (Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου, Κέντρο Πρόληψης Γλυφάδας, Θάλπος – Ψυχική Υγεία), όσο και σε εκπαιδευτικό (είναι καθηγήτρια ψυχολογίας σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, διδάσκουσα του εκπαιδευτικού προγράμματος Παιγνιοθεραπείας και Sandplay Therapy στο Psychopedia και έχει 25ετή διδακτική εμπειρία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση).

Περαιτέρω εκπαιδεύσεις που έχει κάνει αφορούν στην χορήγηση ψυχομετρικών και προβολικών εργαλείων, σε θέματα κλινικής ψυχοπαθολογίας και ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης (Sandplay Therapy, CBT, Trauma). Έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια ως εισηγήτρια.

Είναι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, της Play Therapy International και της Bricks for Autism UK. Έχει άριστη γνώση της γαλλικής, αγγλικής, ιταλικής και της ιαπωνικής γλώσσας.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ TOY PSYCHOPEDIA ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΕΔΩ: https://www.seminars-psychopedia.gr/

Εγγραφείτε και εσείς στο Newsletter μας ή στείλε το email σας στο info@psychopedia.gr για να ενημερώνεστε για τις προσφορές των μελών μας!

  Ενημερώστε με για αυτό το σεμινάριο


   Ενημερώστε με για αυτό το σεμινάριο