Μουσικοθεραπεία και εφαρμογή της μεθόδου Guided Imagery Music (GIM) εντός θεραπευτικού πλαισίου

40,00

To Psychopedia Κέντρο Εκπαίδευσης και Ψυχοθεραπείας σας προσκαλεί στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα: Μουσικοθεραπεία και εφαρμογή της μεθόδου Guided Imagery Music (GIM) εντός θεραπευτικού πλαισίου.

Διάρκεια Βίντεο Εισήγησης: 5 ώρες (2 βίντεο)

Τρόπος Παρακολούθησης από το σπίτι: Αποστολή του βιντεοσκοπημένου υλικού της εισήγησης στο email σας, με επιπλέον ηλεκτρονικό υλικό σημειώσεων σε μορφή pdf. Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν τα βίντεο των εισηγήσεων στο δικό τους χρόνο.

Κόστος συμμετοχής: 40 ευρώ

Με την πραγματοποίηση της πληρωμής θα λάβετε άμεσα στο email σας το βίντεο της εισήγησης και το εκπαιδευτικό υλικό.

Δίδεται Βεβαίωση παρακολούθησης και Εκπαιδευτικό υλικό.

Απευθύνεται σε: Ψυχολόγους, Σύμβουλους Ψυχικής υγείας, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Ειδικούς παιδαγωγούς και το ανάλογα εξειδικευμένο και ενδιαφερόμενο κοινό.

 

(Μπορείτε να προσθέσετε το σεμινάριο στο καλάθι για να προχωρήσετε στην αγορά).

 

H Guided Imagery Music Method (GIM) ή Bonny Method of Guided Ιmagery and Music αποτελεί μία Μουσικά υποβοηθούμενη μέθοδο Ψυχοθεραπείας πού βασίζεται στην επιστήμη της Ψυχολογίας και ειδικότερα στην Ανθρωπιστική και Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπευτική Προσέγγιση. Αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1960 από ότι Μουσικοθεραπεύτρια Dr.Helen L. Bonny σε νοσοκομειακό πλαίσιο και σήμερα αποτελεί την πιο γνωστή μορφή δεκτικής μουσικοθεραπείας.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της είναι πώς μπορεί να εφαρμοστεί επιτυχώς σε πολλά διαφορετικά κλινικά πλαίσια ως κύρια ή συμπληρωματική μέθοδος.

Πιο συγκεκριμένα μέσα από την ψυχοθεραπευτική διαδικασία είναι δυνατόν να αναδυθούν εικόνες, αισθήσεις, σκέψεις και συναισθήματα του θεραπευόμενου κατά τη μουσική ακρόαση χωρίς τη χρήση μουσικών οργάνων αλλά με τη μουσική ακρόαση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ο θεραπευτής συμβάλλει στην δημιουργία ενός ασφαλούς πλαισίου για το θεραπευόμενο και συμμετέχει  μέσω της μουσικής και της καθοδήγησης στην ανάδειξη και διερεύνηση των βιωμάτων του, ιδιαίτερα όταν είναι δύσκολη η λεκτική επεξεργασία τους.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση με την μουσική μέθοδο υποβοηθούμενης ψυχοθεραπείας GIM, η γνωριμία με τους πληθυσμούς πού ενδείκνυται να εφαρμοστεί καθώς και η  ανάδειξη τρόπων πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά ως τεχνική από Ψυχολόγους, Σύμβουλους Ψυχικής υγείας, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς και το ευρύτερο ενδιαφερόμενο κοινό. Γίνεται μία ευρύτερη ανάλυση του τομέα της Μουσικοθεραπείας για μια βαθύτερη και πιο ολοκληρωμένη κατανόηση του αντικειμένου του GIM που αποτελεί το κύριο αντικείμενο ενδιαφέροντος. Θα ακολουθήσουν βιωματικές ασκήσεις καθώς και μελέτες περίπτωσης.

Ενότητες που περιλαμβάνει το σεμινάριο:

  • Η Μουσικοθεραπεία στο ευρύτερο κλινικό πλαίσιο και οι ειδικές εφαρμογές της.
  • Oρισμός της GIM μεθόδου (Guided Imagery Music Therapy) και εφαρμογή σε κλινικά πλαίσια.
  • Θεραπευτικοί στόχοι και εισαγωγή στη δομή μιας συνεδρίας GIM.
  • Πληθυσμιακές ομάδες όπου ενδείκνυται η εφαρμογή της.
  • Ευρύτερες εφαρμογές σε παιδαγωγικά πλαίσια.
  • Βιωματικές Ασκήσεις
  • Μελέτες περίπτωσης

 Εισηγήτρια: Όλια Παμπουκίδου Ψυχολόγος – Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, Μουσικοθεραπεύτρια.

    Ενημερώστε με για αυτό το σεμινάριο